‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา! ‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศล

เวลา 17.17 น. วันที่ 28 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุธศักราช 2565

ครั้นเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและญวน ทรงจุดเทียนพระมหามงคล 1 คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา

ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาท