‘สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3’ ครองบัลลังก์สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ

ประกาศการขึ้นครองราชย์! ‘สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3’ ครองบัลลังก์สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 – เอเอฟพีและ บีบีซี รายงานวันที่ 10 ก.ย. ว่า สภาการขึ้นครองราชย์ของอังกฤษซึ่งประกอบด้วยองคมนตรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบัน สมาชิกสภาขุนนาง ข้าราชการระดับสูง และข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐต่างๆ

ในเครือจักรภพราว 200 คนร่วมการประชุมที่พระราชวังเซนต์เจมส์ ในกรุงลอนดอน เมื่อเวลาราว 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ราว 16.00 น.

ตามเวลาของไทย โดยมีการประกาศการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อย่างเป็นทางการ ก่อนประกาศว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์

ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ พระชนมพรรษา 73 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพอย่างเป็นทางการ

จากนั้นสมเด็จพระราชินีคามิลลา พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และเจ้าฟ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร ลงพระนามในหนังสือประกาศการขึ้นครองราชย์