‘พระราชินี’ เสด็จฯ งานเฉลิมพระเกียรติ

90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์! ‘พระราชินี’ เสด็จฯ งานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 ส.ค. 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน “90 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ซึ่งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน พร้อมด้วย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ ประธานจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน

เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงจากองค์กรสมาชิกชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระราชูปถัมภ์ รวม 10 องค์กร และจบลงด้วยบทเพลงอันไพเราะ “แผ่นดินของเรา”