เปิดพระราชประวัติ ‘ควีนอลิซาเบธ’

ราชินี 7 ทศวรรษ! เปิดพระราชประวัติ ‘ควีนอลิซาเบธ’

เปิดพระราชประวัติ “ควีนอลิซาเบธ” – ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยต่อข่าว สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

เสด็จสวรรคตขณะพระชนมพรรษา 96 พรรษา นอกจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษแล้ว

พระองค์ยังเป็นผู้นำทรงอิทธิพลของโลก ทรงเป็นไอคอน และทรงเป็นภาพจำที่ติดตราตรึงใจผู้คนมาตลอด 70 ปีที่พระองค์ครองราชบัลลังก์ราชวงศ์วินด์เซอร์

ด้วยฉลองพระองค์สีสันสดใสเข้าชุดกับพระมาลา กระเป๋า และรองพระบาท ประกอบกับรอยแย้มสรวลอารมณ์ดีและพระโอษฐ์สีแดงสวยเป็นเอกลักษณ์ประจำพระองค์

แค่ได้ชื่นชมพระบารมีไม่ว่าใครก็คงยิ้มตามอย่างห้ามไม่ได้ สำหรับพระราชประวัติโดยย่อของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ข้อมูลบางส่วนจาก

บีบีซี ระบุว่า พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2469 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 เเละสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ พระราชชนนี