‘ประยุทธ์’ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯต่อได้

ดำรงตำแหน่งไม่ครบ! ‘ประยุทธ์’ ปฏิบัติหน้าที่นายกฯต่อได้

จากคำวินิจฉัยของศาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปี และท่านยังสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกฯต่อได้ โดยไม่เป็นห่วงกระแสจากเรื่องดังกล่าว

เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายความเห็นแล้วว่าอย่างไร เหตุผลอย่างไรควรรับฟังและจะต้องเคารพ

เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรด้วย ขอให้ดำเนินการตามนั้น เมื่อถามว่าหากเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2560

หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงปี 2568 ใช่หรือไม่หากลงเลือกตั้ง พล.ต.วิระ กล่าวว่า คงต้องเป็นอย่างนั้น

เพราะศาลบอกว่านับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่ 6 เม.ย.2560 แล้วต้องนับไปอีก 8 ปี ซึ่งจะครบในปี 2568 แต่เวลาไหนที่ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกฯ

หรือช่วงพักก็คงไม่ได้นับรวม เมื่อถามว่าจากคำวินิจฉัยพอใจหรือไม่ พล.ต.วิระ กล่าวว่า เป็นเรื่องดุลพินิจของศาล เราพยายามทำดีที่สุด ในการแก้ไขข้อกล่าวหาตามที่เราอธิบาย