‘กัญจนา’ ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

เริ่มต้นสู้ศึกเลือกตั้ง! ‘กัญจนา’ ลาออกหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะ ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญ

ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค ว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากหัวหน้าพรรค.

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับพรรคระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง

กก.บห.ชุดใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กก.บห.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

ในสัดส่วนของกก.บห.ทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา

และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ลาออกจากตำแหน่งด้วย มีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ